ХЕЛИОС БГ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 11.11.2021г. ХЕЛИОС БГ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-5441-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000,00 лева, от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020. Начало на проекта: 11.11.2021 г., край на проекта: 11.02.2022 г.